لیست تجهیزات حفاظت فردی

لیست تجهیزات حفاظت فردی

  • محافظ چشم و صورت
  • دستکش ایمنی
  • کلاه ایمنی
  • محافظ دستگاه تنفسی
  • گوشی ایمنی
  • کفش ایمنی
  • کفپوش عایق
  • لباس کار

لیست وسایل حفاظتی فردی بعضی مشاغل

۱ ­کارگر برق کار و مخابرات :

کلاه ایمنی ، دستکش و کفش ایمنی عایق الکتریسیته است و در صورت لزوم کمربند ایمنی ، ابزار کار با دسته های عایق الکتریسیته .

۲ ­کارگر ساختمانی :

دستکش لاستیک ، کفش ایمنی ، کلاه ایمنی و در صورت لزوم کمربند ایمنی

۳ ­کارگر تراشکار :

عینک تراشکاری ، کفش ایمنی و در صورت لزوم سربند و مچ بند .

۴ ­جوشکار و کمک جوشکار :

کلاه و کفش ایمنی ، عینک یا ماسک جوشکاری ، پیش بند و آستین و گتر چرمی و در صورت لزوم کمربند ایمنی .

۵ ­کارگر رنگ کار یا نقاش :

کلاه گوشی دار پلاستیکی ، دستکش پلاستیکی ، ماسک یکبار مصرف ضد گرد و غبار (ماسک کاغذی) ، چکمه پلاستیکی .

۶ ­کارگر شیشه گر :

عینک حفاظتی ، دستکش و پیش بند چرمی و گتر چرمی

۷ ­کارگر مقنی یا چاه کن :

کلاه ایمنی ، دستکش لاستیکی ، چکمه لاستیکی ، ساق بلند ، کمربند ایمنی مجهز به طناب نجات ، چراغ قوه یا چراغ روشنایی سیار با ولتاژ کمتر از ۲۴ ولت ، ماسک مجهز به کپسول اکسیژن و در صورت لزوم

ماسک ضد گاز و عینک حفاظتی ضد گرد و غبار .

۸ ­کار با مایعات شیمیایی یا اسیدها :

عینک ضد اسید ، دستکش پلاستیکی ساق بلند ، پوتین پلاستیکی ، ژاکت و پیش بند پلاستیکی .

۹ ­کارگر نجار :

کفش ایمنی ، دستکش چرمی ، ماسک ضد گرد و غبار ، عینک حفاظتی و در صورت لزوم گوشی حفاظتی .

۱۰ ­کارگر مکانیک :

عینک تراشکاری ، دستکش چرمی ، کفش ایمنی

۱۱ ­کارگر ریخته گر و قالب ریز :

کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، دستکش، پیش بند و گتر نسوز، کفش ایمنی و ماسک بخارات مضر

۱۲ ­کارگر توربین بخار :

گوشی حفاظتی ، کفش تخت لاستیکی و در صورت لزوم دستکش ایمنی

۱۳ ­کارگر آهنگر :

کفش ایمنی ، دستکش و پیش بند چرمی ، عینک تراشکاری و در صورت لزوم گوشی حفاظتی .

۱۴ ­حلبی ساز :

دستکش کف چرمی ، پیش بند چرمی و در صورت نیاز کفش ایمنی .

۱۵ ­کارگر آزمایشگاه :

عینک ضد اسید ، دستکش پلاستیکی ساق بلند ، پیش بند پلاستیکی و در صورت لزوم گتر حفاظتی ، ماسک حفاظتی بخارات مضر .

۱۶ ­کارگر معدن:

کلاه ایمنی ، پوتین ایمنی لاستیکی ساق بلند ، ماسک حفاظتی ، دستکش حفاظتی ، چراغ ایمنی معدن و در صورت لزوم کمربند حفاظتی مجهز به طناب نجات

۱۷ – کارگر چاپخانه :

دستکش پلاستیکی آزمایشگاه ، پیش بند پلاستیکی ، چکمه پلاستیکی معمولی ، ماسک حفاظی بخارات مضر .

۱۸ ­کارگر سردخانه :

دستکش حفاظتی ، پیش بند حفاظتی ، لباس کامل سردخانه ، پوتین ایمنی و کلاه حفاظتی .

۱۹ –جا به جا کردن اشیا سنگین :

کلاه ایمنی ، دستکش چرمی ، پوتین ایمنی .

  • اگر در معرض سقوط یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عین حال سبک بر سر بگذارید تا آسیب نبیند.

اشتراک گذاری پست